Kadra

Dyrektor Zespołu Szkolno-Przedszkolnego nr 6 w Łodzi

– Grzegorz Nawrot

 

Wicedyrektor Zespołu Szkolno-Przedszkolnego nr 6 w Łodzi

  – Sabina Koślińska

 

 

 

Rada Pedagogiczna Szkoły Podstawowej nr 158 w Zespole Szkolno-Przedszkolnym nr 6 w Łodzi

– Natalia Kostecka      EDUKACJA WCZESNOSZKOLNA, MUZYKA,  ETYKA

– Jolanta Motylińska     EDUKACJA WCZESNOSZKOLNA, NAUCZYCIEL WSPIERAJĄCY, REWALIDACJA

– Arkadiusz Szpot     WYCHOWANIE FIZYCZNE

– Paulina Rybińska     EDUKACJA WCZESNOSZKOLNA, REWALIDACJA

– Krzysztof Lewandowski    GEOGRAFIA

-Joanna Kałuziak   EDUKACJA WCZESNOSZKOLNA

-Karolina Milska   EDUKACJA WCZESNOSZKOLNA

-Monika Sobczyk NAUCZYCIEL WSPOMAGAJĄCY

-Anna Dałek  MATEMATYKA

-Maria Sosnowska  TECHNIKA

-Michał Karbowiak  FIZYKA

-Magdalena Kępa-Jakubiec  JĘZYK NIEMIECKI

– Aneta Golińska     JĘZYK   ANGIELSKI

– Gabriela Jaworska     JĘZYK   POLSKI ,  PLASTYKA

– Emil Lendzion   EDUKACJA WCZESNOSZKOLNA

– Agnieszka Kulma   EDUKACJA WCZESNOSZKOLNA

– Iwona Lis   RELIGIA

– Aneta Atemborska   BIOLOGIA,  CHEMIA

– Monika Rubaszewska-Kuna   HISTORIA ,  ETYKA

-Agata Szymańska  PEDAGOG