Budżet obywatelski!

25-09-2019

Prosimy o każdy głos! 

www.lodz.pl/bo

W129ST – Remont dachu na budynku Zespołu Szkolno-Przedszkolnego nr 6 przy ul. Janosika 136.

Celem zadania jest remont dachu na budynku Zespołu Szkolno-Przedszkolnego nr 6 przy ul. Janosika 136. Remont jest konieczny, aby zapewnić bezpieczne warunki podczas pobytu uczniów SP 158 i wychowanków PM 94. Uszkodzony dach powoduje, iż pomieszczenia na drugim piętrze są zalewane podczas intensywnych opadów deszczu. Brak naprawy dachu grozi jego całkowitym zniszczeniem. Remont zakłada wymianę dotychczasowego pokrycia dachowego na blachodachówkę, naprawione także zostaną uszkodzone elementy drewniane.

 

W128ST – Doposażenie Zespołu Szkolno-Przedszkolnego nr 6 w gry, pomoce dydaktyczne, książki oraz sprzęt muzyczny.

Celem zadania jest doposażenie bazy PM 94 w Zespole Szkolno-Przedszkolnym nr 6 w gry i pomoce dydaktyczne, które sprawią, że pobyt dzieci w przedszkolu będzie atrakcyjny. Ponadto zostaną zakupione książki do biblioteki szkolnej przy SP 158 w Zespole Szkolno-Przedszkolnym nr 6. W okolicy nie ma biblioteki, więc uczniowie będą mieli możliwość wypożyczyć lektury szkolne i inne pozycje książkowe. W ramach tego zadania zakupione zostaną również pianino cyfrowe oraz sprzęt nagłaśniający, które będą wykorzystywane na zajęciach artystycznych, uroczystościach szkolnych, w tym imprezach z udziałem mieszkańców.

 

W127ST – Modernizacja szatni uczniowskiej w SP 158 w Zespole Szkolno-Przedszkolnym nr 6.

Projekt zakłada remont pomieszczeń przeznaczonych ma szatnię uczniowską – usunięcie obecnej, wieloletniej infrastruktury, wykonanie prac malarskich i glazurniczych. Ponadto zostaną zakupione szafki uczniowskie, które wykorzystywane będą zarówno do przechowywania odzieży wierzchniej oraz butów, a także książek i przyborów szkolnych.