Czasowe ograniczenie funkcjonowania szkoły

11-03-2020

Szanowni Państwo,

 

W dniach 12 i 13 marca 2020 roku w szkole i przedszkolu zawieszone są zajęcia dydaktyczno-wychowawcze. Proszę o informację zwrotną do wychowawców klas/grup jeśli Państwa dzieci korzystały będą z opieki świetlicowej?

Od 16 marca do 25 marca wychowankowie i uczniowie nie przychodzą do przedszkoli i szkół.

 

Z wyrazami szacunku,

Grzegorz Nawrot