DZIEŃ PROFILAKTYKI

15-11-2019

“DZIEŃ PROFILAKTYKI”
15 listopada w naszej szkole odbywał się Dzień Profilaktyki. Uczniowie najpierw uczestniczyli w zajęciach z zakresu profilaktyki uzależnień z iluzjonistą. Później odbyło się spotkanie z policjantem, które zakończyło się wspaniałym konkursem.

Dziękujemy Uczniom za tak aktywny udział we wszystkich proponowanych formach zabaw i działań. Dziękujemy także Panu Dzielnicowemu , Prowadzącym spektakl oraz Pani Pedagog za przygotowanie tego dnia.