Egzamin na kartę rowerową w naszej szkole.

17-03-2022

Egzamin na kartę rowerową w naszej szkole 

   W dniu 15 marca 2022 r. w naszej szkole odbył się egzamin na kartę rowerową. Egzamin odbył się na boisku szkolnym pod nadzorem funkcjonariusza policji Wydziału Ruchu Drogowego KMP w Łodzi oraz Wojewódzkiego Ośrodka Ruchu Drogowego w Łodzi. Składał się z dwóch części: teoretycznej i praktycznej. 

   W części teoretycznej uczniowie musieli wykazać się wiadomościami dotyczącymi ruchu pieszych i rowerzystów, znajomością znaków drogowych, umiejętnością rozstrzygania pierwszeństwa przejazdu na skrzyżowaniach, posiadać wiedzę na temat pomocy przedlekarskiej oraz znać podstawowe wyposażenie roweru.  

W części praktycznej uczniowie wykazali się umiejętnością jazdy na rowerze na zaplanowanym torze jazdy z zastosowaniem przepisów ruchu drogowego.