” Jesień w obiektywie”- Konkurs

23-09-2020

ZAPRASZAMY

UCZNIÓW KLAS I–VII NASZEJ SZKOŁY DO WZIĘCIA UDZIAŁU

W KONKURSIE FOTOGRAFICZNYM POD HASŁEM

„JESIEŃ W OBIEKTYWIE”

  1. Konkurs polega na wykonaniu fotografii przedstawiającej uroki przyrody jesiennej
  2. Uczestnik może zgłosić maksymalnie trzy zdjęcia,
  3. Termin przesyłania prac konkursowych do 23 października 2020r.
  4. Zdjęcia należy wysłać na e-mail   e.lendzion@zszp6.elodz.edu.pl

W temacie wiadomości  „Jesień w obiektywie”,

  1. Przy wysyłaniu fotografii – proszę podać imię i nazwisko oraz klasę, do której uczęszcza uczestnik konkursu.
  2. Do oceny zgłoszonych fotografii konkursowych zostanie powołane Jury.
  3. Laureaci konkursu, którzy zajmą I, II bądź III miejsce otrzymają nagrody, dyplomy oraz wyróżnienia.

Serdecznie zapraszamy do wzięcia udziału w konkursie