Kontakt z placówką

03-10-2020

W trakcie zawieszenia zajęć stacjonarnych w Zespole Szkolno-Przedszkolnym nr 6
kontakt telefoniczny z sekretariatem możliwy jest wyłącznie
pod numerem telefonu: 667-626-660