ŁÓDZKIE ORLĘTA SPADKOBIERCY NIEPODLEGŁOŚCI

14-06-2021

Dnia 8 czerwca 2021 r. odbyła się konferencja podsumowująca projekt edukacji patriotycznej ŁÓDZKIE ORLĘTA SPADKOBIERCY NIEPODLEGŁOŚCI -regionalna edukacja historyczna i wychowanie patriotyczno-obronne młodzieży szkolnej, oparte na łódzkich tradycjach walk o niepodległość Polski w roku szkolnym 2020/2021.                                                  

Na konferencji nasza Szkoła otrzymała Certyfikat udziału w projekcie, którego celem było zwrócenie uwagi młodych ludzi na potrzebę pielęgnowania pamięci o bohaterach naszej wolności, szczególnie tych, którzy są związani z historią danego miejsca, regionu, społeczności.  Bohaterów, którzy zapisali się w historii – tej ogólnonarodowej i lokalnej- łódzkiej.