Muzyka nam w duszach gra

22-09-2020

Muzyka nam w duszach gra….
czyli lekcje muzyk, zajęcia rytmizujące,
zabawy muzyczno-ruchowe,
instrumentalizacja, chór….