Nowy dziennik elektroniczny – Librus Synergia

03-09-2021

Szanowni Uczniowie i Rodzice!

W roku szkolnym 2021/2022 będzie obowiązywał nowy dziennik elektroniczny – Librus Synergia.

Rodzice otrzymają loginy oraz hasła do indywidualnych kont dostępu na zebraniach z wychowawcami klas w dniach 7 i 8 września 2021 r.