Program OSE

03-09-2021

Szanowni Rodzice i Uczniowie!

W roku szkolnym 2021/22 Szkoła Podstawowa nr 158  w ZSzP nr 6 przystąpiła do OSE. Ogólnopolskiej Sieci Edukacyjnej. To finansowany z budżetu państwa program, dzięki któremu będziemy mieć dostęp do szybkiego, bezpłatnego i bezpiecznego Internetu.

Nasz akces do OSE umożliwi społeczności szkolnej:

  • zmianę w sposobie kształcenia poprzez przejście z edukacji analogowej (książki) na cyfrową (korzystanie z treści udostępnionych w Internecie),
  • łatwy dostęp do nowych form kształcenia, programów nauczania, kompetencji, umiejętności cyfrowych (np. powszechna nauka programowania),
  • wyrównanie szans edukacyjnych poprzez powszechny dostęp do nowoczesnych źródeł i strumieni wiedzy,
  • transfer wiedzy i doświadczeń pomiędzy szkołami w całej Polsce z wykorzystaniem nowoczesnych technologii,
  • korzystanie z usług dostępu do Internetu o przepustowości co najmniej 100 Mb/s wraz z usługami bezpieczeństwa,
  • dostęp do treści edukacyjnych i wsparcie w procesie kształcenia umiejętności cyfrowych.

Więcej informacji na temat  OSE na stronie: www.ose.gov.pl