WFOŚ 2023

Informacja o dofinansowaniu ze środków Wojewódzkiego funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi zadania w ramach konkursu:
„Nasze Ekologiczne Pracownie”

Nazwa zadania:

Utworzenie Ekopracowni w Zespole Szkolno-Przedszkolnym nr 6 w Łodzi

Wartość ogólna zadania:

60.000,00 zł

Wysokość dofinansowania ze środków WFOŚiGW w Łodzi:

57.000,00 zł

 

Projekt obejmuje utworzenie nowoczesnej, wyposażonej w innowacyjny sprzęt oraz pomoce dydaktyczne pracowni przyrodniczej, która zapewnia uczniom atrakcyjniejszy proces edukacyjny oraz rozwijanie zainteresowań i umiejętności z zakresu nauk przyrodniczych i ekologicznych.

Nowoczesna ekopracownia wyposażona w nowe meble (szafki, krzesła i ławki), sprzęt audiowizualny (monitor interaktywny, głośnik), komputerowy oraz różnorodne pomoce dydaktyczne, pobudzają aktywność uczniów  w zdobywaniu wiedzy poprzez przeprowadzanie eksperymentów, obserwacje i analizę wyników badań, co pozwala w łatwy sposób na uzyskanie wiedzy, zwłaszcza dla uczniów o specjalnych potrzebach. Nowe meble w postaci krzeseł i ławek dla uczniów i nauczyciela zapewniają estetyczne, przyjazne i ergonomiczne miejsce do pracy i nauki a szafki pozwalają na wyeksponowanie zakupionych pomocy dydaktycznych oraz ich bezpieczne przechowywanie. Zakupiony stół laboratoryjny daje możliwość przyswajania wiedzy poprzez odkrywanie, przeżywanie i praktyczne działanie, gdyż uczniowie pracują metodą badań i doświadczeń. Monitor interaktywny, który współpracuje z laptopem oraz głośnikiem zapewnia wykorzystanie potencjału szerokiego wachlarza multimedialnych pomocy dydaktycznych, które uatrakcyjniają przeprowadzane zajęcia. Pomoce dydaktyczne w postaci zestawów edukacyjnych, wyposażone w substancje, preparaty oraz przyrządy do doświadczeń stymulują do aktywnego uczestnictwa w zajęciach. Zestaw plansz dydaktycznych gwarantuje czytelny i prosty sposób przekazania informacji dotyczących układów budujących organizm człowieka. Całość dopełniają rośliny doniczkowe, które uatrakcyjniają pracownię poprawiając walory estetyczne oraz uczą poczucia odpowiedzialności za organizmy żywe poprzez sprawowanie opieki przez uczniów.

Wszystkie elementy, które zostały zakupione do pracowni podnoszą standardy zarówno pracy jak i nauki, dają przestrzeń sprzyjającą kształtowaniu postaw proekologicznych i prozdrowotnych poczucia odpowiedzialności za otaczające środowisko oraz rozwijanie motywacji uczniów do nauki.

Link do strony: https://www.wfosigw.lodz.pl/