Blog – Obserwacje pogody

Wstęp

Pogoda to temat niezwykle intrygujący i pełen tajemnic. Wszystko zaczyna się od zmieniających  się warunków atmosferycznych, które wywierają olbrzymi wpływ na nasze życie. Zrozumienie i zgłębienie tajników pogody jest nie tylko pasjonujące, ale również bardzo przydatne.

Dzięki dotacji otrzymanej z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej, będziemy mogli precyzyjnie monitorować zmieniające się warunki atmosferyczne. Zakupiona elektroniczna stacja pogody  zapewni  nam stały dostęp do informacji o aktualnych danych meteorologicznych. Urządzenie rejestruje również jakość powietrza.

Regularne badanie pogody pozwoli nam nie tylko zrozumieć różnorodność zjawisk atmosferycznych, ale również rozwinie nasze umiejętności obserwacyjne, krytycznego myślenia i naukowego podejścia do świata. Poprzez prowadzenie obserwacji, rejestrację danych i analizę wyników, będziemy rozmawiać o wpływie pogody na otoczenie oraz o tym, jak reagować na zmienne warunki atmosferyczne. To również świetna okazja do rozwijania pasji i zainteresowań naukowych oraz do wspólnego spędzania czasu na świeżym powietrzu.

Na naszym blogu regularnie będziemy prezentować wyniki badań dotyczących temperatury, opadów, ciśnienia oraz stopnia zanieczyszczenia powietrza.

Zachęcamy do śledzenia naszych wpisów. Kto wie, być może odkryjesz w sobie pasję do meteorologii i zainspirujesz się do rozpoczęcia własnych badań? A może to właśnie Ty zostaniesz przyszłym mistrzem prognoz pogody!

 

_____

 

O nas

Jesteśmy grupą uczniów z klas czwartych i piątych, których łączy wspólna pasja –  obserwacja zmieniających się warunków atmosferycznych.

Codziennie o godzinie 13:00, przez dwa miesiące, od 1 kwietnia do 31 maja, zamierzamy śledzić zmiany pogodowe. Nasze spotkania zostaną zorganizowane na świeżym powietrzu, w okolicach szkolnego stawu.

Podczas wyjść terenowych będziemy rejestrować podstawowe parametry za pomocą elektronicznej stacji pogody – temperaturę, wilgotność oraz opady. Dodatkowo, nasze notatki z zajęć będą zawierały wyniki pomiarów pyłu zawieszonego PM10, co pozwoli nam monitorować poziom smogu w okolicach naszej szkoły.

Dołącz do nas, by wspólnie odkrywać fascynujący świat meteorologii. Być  może właśnie tutaj rozwiniesz zamiłowanie do pogody i wspólnie będziemy zgłębiać tajemnice atmosfery!

 

_____

 

Zebrane dane:

 

____

 

Analiza danych i wnioski

Regularnie prowadzone obserwacje metrologiczne pozwoliły nam zaobserwować typowe zmiany pogodowe charakterystyczne dla przejścia wiosny w lato.

Rozpoczęliśmy kwiecień z dość wysoką temperaturą 25°C(1.04). W ciągu miesiąca temperatury wahały się między 4°C (22.04) a 27°C (9, 29 i 30.04). Najchłodniejszy okres przypadł na drugą połowę miesiąca, gdzie temperatury często spadały poniżej 10°C.

Maj przyniósł wyższe i bardziej stabilne temperatury. Najniższa zanotowana temperatura to 15°C (7.05), a najwyższa 28°C (26.05). Przez większość miesiąca temperatury oscylowały w granicach 20-27°C.

Wilgotność względna powietrza w kwietniu również była zmienna, osiągając najniższą wartość 34% (1.04) i najwyższą 74% (20.04). Wilgotność powietrza w maju była nieco niższa, najniższa wartość wyniosła 36% (15.05), a najwyższa 66% (22.05).

W kwietniu zanotowano zróżnicowaną  ilość opadów, od dnia całkowicie bezdeszczowego po intensywne deszcze. Największe opady wyniosły 12,6 mm (2.04) oraz 5,05 mm (15.04). Przez większość miesiąca opady były umiarkowane. W maju, z wyjątkiem dwóch dni, deszcz padał sporadycznie.

Poziomy zanieczyszczeń PM10 w obu miesiącach były stosunkowo niskie, z wartościami wahającymi się od 11 µg/m³ do 32 µg/m³. Najwyższy poziom odnotowano 7.05 (32 µg/m³)

Wnioski:

  1. średnia miesięczna temperatura powietrza zarówno w kwietniu jak i w maju była wyższa niż wskazuje norma wieloletnia.
  2. w kwietniu suma opadów była zbliżona do wartości normy wieloletniej, natomiast w maju poniżej normy wieloletniej
  3. jakość powietrza w badanych miesiącach była dobra, zanieczyszczenie powietrza nie stanowiło zagrożenia dla zdrowia, warunki bardzo sprzyjające do wszelkich aktywności na wolnym powietrzu.

 

______

 

Podsumowanie

Przez dwa miesiące, od 1 kwietnia do 31 maja, prowadziliśmy monitoring meteorologiczny w okolicach naszej szkoły. Pomiary obejmowały temperaturę, wilgotność, ilości ciekłych opadów oraz poziom pyłów zawieszonych PM10. Wyniki pomiarów zostały zebrane, przedstawione w tabelach i zilustrowane na diagramach, co zdecydowanie ułatwiło ich analizę i porównanie.

Badania pogodowe, zgodnie z prognozami, okazały się świetnym doświadczeniem, które pozwoliło nam lepiej zrozumieć i docenić różnorodność zjawisk atmosferycznych.

Zachęcamy do własnych badań i obserwacji. Przygotuj swój notatnik, wyjdź na świeże powietrze i zacznij przyglądać się zjawiskom atmosferycznym. Stań się młodym badaczem pogody i zobacz, jak fascynujący może być świat meteorologii!