Regulamin i zgody

29-05-2020

Od 1 czerwca 2020 r. ruszają zajęcia opiekuńczo-wychowawcze z elementami dydaktycznymi dla uczniów klas 1 i 2, konsultacje dla uczniów klas 5 i 6 oraz otwarta zostaje biblioteka szkolna.

Proszę o zapoznanie się z procedurą przyprowadzania i odbierania dziecka w Szkole Podstawowej nr 158 w Zespole Szkolno-Przedszkolnym nr 6 w Łodzi w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem covid-19:

PROCEDURA PRZYPROWADZANIA I ODBIERANIA DZIECKA W SZKOLE PODSTAWOWEJ NR 158

 

oraz wypełnienie poniższych zgód i oświadczeń oraz dostarczenie ich w dniu pobytu dziecka w szkole

oświadczenie rodzica szkoła oświadczenie o zapoznaniu sie z regulaminem