Ślubowanie Klas Pierwszych

07-11-2019

Pierwszoklasiści z ZSZP nr 6 w Łodzi są już pełnoprawnymi uczniami. 7 listopada 2019 r. odbyło się uroczyste pasowanie na ucznia.

W niezwykle podniosłej atmosferze,  pierwszacy ślubowali być dobrymi uczniami i Polakami, swym zachowaniem i nauką sprawiać radość rodzicom i nauczycielom. Po złożeniu ślubowania pani v-ce dyrektor Sabina Kosińska dokonała symbolicznego pasowania na ucznia wypowiadając zdanie: „Pasuję Cię na ucznia Szkoły Podstawowej nr 158 w Łodzi “

Zanim jednak pierwszaki zostały przyjęte do grona społeczności szkolnej musiały przedstawić to, czego już się w szkole nauczyły. Gotowi, odświętnie ubrani i bardzo przejęci przystąpili do zaprezentowania swoich umiejętności. Zadaniem uczniów było m.in. zaśpiewanie piosenek, recytacja wierszy oraz udzielenie odpowiedzi na szereg bardzo ważnych pytań.

W tej wyjątkowej chwili pani Dyrektor pogratulowała dzieciom zaprezentowanych umiejętności i nauczycielom, którzy przygotowali pierwszaków do wspaniałego występu.

Ślubowanie uczniów klas pierwszych to bardzo ważne wydarzenie nie tylko dla najmłodszych, ale również dla ich rodziców, dziadków, bliskich. Pięknie zaśpiewane piosenki, z przejęciem wyrecytowane wiersze, wzruszyły obecnych na ślubowaniu. Ten dzień na długo pozostanie w pamięci nas wszystkich.