” Świat Biologii “

04-11-2019

Glukoza, czego nie wiesz na jej temat, a czym właściwie jest…

Tym razem koło biologiczne na tropie glukozy w różnych produktach spożywczych.
Zapraszamy do świata biologii.