ОБІДИ

Інформацію про відсутність дитини на обід потрібно повідомляти не пізніше 10:00 год., за день до відсутності дитини.

Інформацію слід надсилати лише текстовим повідомленням до пані Ельжбеті Дубєлі на контактний номер телефон: 667-416-660.

Вартість одного обіду в поточному навчальному році становить 7 злотих.

Оплата за обіди здійснюється не пізніше 10 числа кожного місяця.

Оплата здійснюється шляхом перерахування коштів на рахунок:  20 1240 1037 1111 0011 0912 1894.

У назві переказу вкажіть:

Прізвище та ім’я дитини, школа, клас та місяць за який здійснюється оплата.