СТИПЕНДЯ

Шкільна стипендія та допомога

Право на матеріальну допомогу соціального характеру (незалежно від місця навчання) мають:

 • учні державних і приватних шкіл з правами державних шкіл для молоді та дорослих, а також студенти коледжів – до моменту завершення навчання, але не довше як до досягнення ними 24 років;
 • вихованці державних і недержавних реабілітаційно-освітніх центрів – до закінчення навчання;
 • учні недержавних шкіл без прав державних шкіл для молоді та дорослих – до завершення навчання.

Під місцем проживання учня, який залишається під батьківською опікою (неповнолітнього), слід розуміти місце проживання батьків або того з батьків, який має батьківські права або опікуна. Неповнолітні учні з-за меж міста Лодзь, які навчаються в державних або недержавних школах Лодзі з правами державних шкіл і проживають у гуртожитках, пансіонатах або інтернатах  у Лодзі, мають право подати заяву на фінансову допомогу соціального характеру в муніципалітети, в районі проживання їхніх батьків або законних представників.

Умови отримання стипендії

Основною умовою для отримання студентом шкільної стипендії є скрутне матеріальне становище, в якому перебуває студент, що є наслідком низького доходу на одну особу у сім’ї, зокрема, якщо в сім’ї є: безробітні, інваліди, важко або тривало хворі, багатодітна сім’я, відсутність виконувати функції виховання та догляду, залежні від алкоголю чи наркотичних речовин, а також коли сім’я є неповна або втрата годувальника сім’ї.

Місячний розмір доходу на одну особу в сім’ї студента, який має право подати заяву на шкільну стипендію не може перевищувати розміру, зазначеного в art. 8 ust. 1 pkt  2 закону від 12 березня 2004 р. про соціальну допомогу (Вісник законів за 2016 р., п. 930, зі змінами), тобто  514 злотих, а з 1 жовтня 2018 р. – 528 злотих.

Подання  заяви

Шкільна стипендія призначається за бажанням або за рішенням місцевого самоврядування. Заяву на отримання стипендії можуть подати:

 • батьки;
 • законні опікуни;
 • повнолітні учні;
 • директори шкіл, коледжів чи центрів.

Законодавець також допускає можливість порушення справи про призначення шкільної стипендії за рішенням місцевого самоврядування.

Кінцевий термін подання заяв на отримання шкільної стипендії.

Заява на призначення шкільної стипендії подається до 15 вересня відповідного навчального року.

В обґрунтованих випадках заяву на шкільну стипендію можна подати після вище зазначеного терміну. Подання заяви пізніше встановленого терміну допускається лише у разі неможливості її подання раніше. Запит, поданий після закінчення терміну, повинен містити обґрунтування причини подання запиту після закінчення терміну.

У цьому обґрунтуванні заявник зобов’язаний довести, що недотримання строку відбулося не з його вини.

Місце подання заяви:

 • Особи, які мають право подати заяву на отримання шкільної стипендії, навчаються у державних навчальних закладах міста Лодзь, або їхні батьки чи законні опікуни, подають заявки у зазначені вище дати лише в тих школах, у яких вони навчаються.
 • Особи, які мають право подати заявку на отримання шкільної стипендії, навчаються в державних і недержавних закладах з правами державних шкіл, які не підпорядковуються місту Лодзь, або їхні батьки чи законні опікуни, подають заявки протягом зазначених вище дат безпосередньо до Відділу освіти в департаменті соціальних справ, 94 – 030 Лодзь вул. Кжемєнєцка,2б, кабінет 102 на 1 поверсі.
 • Разом із заявою про призначення стипендії подаються копії документів, які є необхідними до заяви, відповідно до списку, що міститься в анкеті.

Розмір шкільної стипендії

Розмір шкільної стипендії залежить від розміру доходу та умов проживання в сім’ї. Шкільна стипендія може складати:

223,20 злотих – при місячному доході на одну особу в сім’ї до 82,24 злотих,

198,40 злотих – при місячному доході на одну особу в сім’ї вище 82,25 злотих і не більше 164,48 злотих,

173,60 злотих – при місячному доході на одну особу в сім’ї вище 164,49 злотих і не більше 215,88 злотих,

136,40 злотих – при місячному доході на одну особу в сім’ї понад 215,89 злотих і не більше 277,56 злотих,

99,20 злотих – при місячному доході на одну особу в сім’ї понад 277,57 злотих і не більше 514 злотих.

Стипендії у вище зазначених розмірах можуть бути збільшені:

6,20 злотих – якщо в сім’ї є такі обставини: безробіття, алкоголізм, наркоманія;

12,40 злотих – якщо в сім’ї одночасно або окремо є наступні обставини: інвалідність, важка або тривала хвороба, неспроможність виконувати функції виховання та догляду;

18,60 злотих – якщо сім’я одночасно або окремо має такі обставини: багатодітність (в сім’ї троє і більше дітей), сім’я неповна.

ВАЖЛИВО: Збільшення розміру стипендії на різні цілі не може перевищувати сумарно 24,80 злотих.

Період на який призначається шкільна стипендія.

Шкільна стипендія призначається на строк не менше одного місяця і не довше 10 місяців у навчальному році, а для студентів вищих навчальних закладів соціального обслуговування – на строк не менше місяця і не довше 9 місяців у навчальному році.

Батьки або законні опікуни учня, який отримує шкільну стипендію, зобов’язані негайно повідомити відділ освіти у відділі соціальних справ мерії, 94 – 030 Лодзь, вул. Кжемєнєцка, 2б про виникнення обставин, що впливають на призначення стипендії. Такий самий обов’язок покладається на повнолітнього учня, а також на директора школи, коледжу чи центру, якщо директор дізнається про відсутність причин, що стали підставою для призначення стипендії.

Виплата шкільної стипендії припиняється або скасовується, якщо зникають причини, що були підставою для призначення шкільної стипендії. Кошти у зв’язку з неправомірно отриманою стипендією підлягають стягненню згідно з положеннями про виконавче провадження в адміністрації.

Порядок призначення стипендії.

Шкільна допомога може бути призначена учневі, який тимчасово опинився в скрутному матеріальному становищі через випадкову подію.

Форми надання шкільної допомоги

Шкільна допомога може надаватися у формі грошового забезпечення для покриття витрат, пов’язаних з навчальним процесом або матеріальна допомога на навчання.

Розмір шкільної допомоги.

Розмір шкільної допомоги не може перевищувати п’ятиразового розміру сімейної допомоги на дитину віком від 5 років до 18 років, визначеного art. 6 ust. 2 pkt 2 закону від 28 листопада 2003 р. про сімейні допомоги (це разом становить: 5 x 124 злотих = 620 злотих). Розмір шкільної допомоги, яка надається конкретному заявнику, залежить від характеру події, що стала причиною для надання цієї форми допомоги.

Періодичність надання шкільної допомоги.

Допомога на навчання може призначатися один або кілька разів на рік, незалежно від розміру стипендії, яку ви отримуєте.

Кінцевий термін подання заявки на отримання шкільної допомоги.

З уваги на причини з яких він виникає–  потреба допомоги у непередбачуваній ситуації – кінцевий термін звернення за отриманням шкільної допомоги є обмежений двома місяцями з моменту настання події, що підтверджує її настання.

Обставини, що є причиною для звернення за отриманням шкільної допомоги.

Основною причиною для звернення за пільгою у вигляді шкільної допомоги, є настання непердбачованої події, зокрема:

 • смерть батьків або законних представників,
 • природна катастрофа;
 • важка хвороба спільно проживаючого члена сім’ї, що вимагає великих матеріальних витрат;
 • пожежа, пограбування або затоплення квартири;
 • інші тимчасові непередбачувані події, що мають негативний вплив на матеріальне становище учня (студента) і його навчальний процес.

Умовою призначення стипендії є обґрунтування того, як випадкова подія вплинула на навчальний процес учня.

Порядок надання рішення

Шкільна допомога призначається за заявою або за звернення місцевих органів самоврядування. Заяву про призначення допомоги по безробіттю можуть подати:

 • батьки;
 • законні опікуни;
 • повнолітні учні;
 • директори шкіл, коледжів чи центрів.

Законодавець також допускає можливість порушення справи про призначення шкільної допомоги зі звернення органів місцевого самоврядування.

Місце подання заяви

Для отримання шкільної допомоги заяви подаються до головного офісу Департаменту освіти Департаменту соціальних справ, 94-030 Лодзь, вул. Кжемєнєцка, 2а, 1 поверх, кабінет № 102.