Wycieczka zawodoznawcza

08-04-2022
WYCIECZKA ZAWODOZNAWCZA-ŁÓDZKI “POLIGRAFIK”
 
W piątek 8 kwietnia 2022 r. odbyła się wycieczka zawodoznawcza klasy 8a do Łódzkiego “Poligrafika” przy ul. Edwarda. Na miejscu uczniowie zwiedzili szkołę ponadpodstawową, a podczas warsztatów poznali zawody: technika grafiki i poligrafii cyfrowej, technika procesów drukowania i procesów introligatorskich, technika reklamy i drukarza.
Wycieczka zrealizowana została w ramach Wewnątrzszkolnego Systemu Doradztwa Zawodowego i miała na celu przygotowanie uczniów do wyboru zawodu, poziomu i kierunku dalszego kształcenia oraz poznania siebie i własnych predyspozycji zawodowych, zaplanowania kariery zawodowej.
Bardzo dziękujemy wszystkim nauczycielom i uczniom z Zespołu Szkół Poligraficznych w Łodzi za zaproszenie.