Zajęcia edukacyjne na terenie Parku Krajobrazowego Wzniesień Łódzkich przy ul. Wycieczkowej 86.

19-10-2023

Zajęcia dotyczyły owadów zapylających – ich roli w ekosystemach oraz w życiu człowieka, rozpoznawania gatunków (oraz gatunków roślin związanych z zapylaniem), cyklu rozwojowego, zagrożeń i sposobów ochrony.

Ćwiczenia poprowadzone przez ekspertów z Centrum UNEP/GRID-Warszawa i Parku Krajobrazowego Wzniesień Łódzkich miały przede wszystkim wymiar praktyczny – dzięki pomocom dydaktycznym, grom i zeszytowi ćwiczeń, a przede wszystkim dzięki możliwości zobaczenia na własne oczy miejsca codziennej egzystencji zapylaczy (łąka wraz ze znajdującymi się na niej hotelami dla owadów).