Zarządzenie arcybiskupa metropolity dotyczące I. Komunii Świętych i Sakramentu Bierzmowania

03-04-2020

W związku z panującym stanem epidemii postanawiam:

  1. terminy I. Komunii świętej w parafiach należy przenieść na czas ustania zagrożenia; wcześniej możliwe jest organizowanie I. Komunii świętej dla pojedynczych dzieci w gronie najbliższej rodziny (przy przestrzeganiu limitu 5 uczestników liturgii). Do Księdza Proboszcza i Rodziców należy ocena przygotowania dziecka do tego wydarzenia;
  2. zaległe terminy bierzmowania – po ustaniu epidemii – należy ustalić z Księżmi Biskupami

 

+ Grzegorz Ryś
Arcybiskup Metropolita Łódzki