Źródełko z wodą pitną w naszej szkole

12-01-2022

W naszej szkole mamy zamontowane źródełko z wodą pitną w ramach wspólnego projektu Urzędu Miasta Łodzi,
łódzkiego Zakładu Wodociągów i Kanalizacji oraz firm SEGRO i Topserw.

Projekt ma na celu budowanie świadomości ekologicznej oraz promowanie korzystania z wody pitnej.