Dokumenty szkolne

Dokumenty szkolne:

  • Akt założycielski oraz statut Zespołu Szkolno-Przedszkolnego nr 6 w Łodzi >LINK<
  • Statut Szkoły Podstawowej nr 158 w Zespole Szkolno-Przedszkolnym nr 6 w Łodzi
  • Procedury bezpieczeństwa >LINK<
  • Wewnątrzszkolne Zasady Oceniania SP 158