Obiady

Informacja dotycząca obiadów

Informację o nieobecności dziecka na obiedzie należy zgłosić najpóźniej
do godziny 10.00, w dniu poprzedzającym nieobecność.
Wiadomość należy wysłać  tylko sms-em do p. Elżbiety Dubieli.
tel. kontaktowy 667-416-660
Koszt jednego obiadu w bieżącym roku szkolnym wynosi 8zł.

Płatność za obiady należy regulować w nieprzekraczalnym terminie do 10 dnia każdego miesiąca.

Wpłat za obiady należy dokonywać na nr konta:

20 1240 1037 1111 0011 0912 1894

W tytule przelewu proszę podać:
Imię i nazwisko dziecka, szkołę, klasę, miesiąc za który dokonywana jest wpłata.