Kadra

Dyrektor Zespołu Szkolno-Przedszkolnego nr 6 w Łodzi

Grzegorz Nawrot

Wicedyrektor Zespołu Szkolno-Przedszkolnego nr 6 w Łodzi

Agnieszka Kulma

Sabina Koślińska

 

Rada Pedagogiczna Szkoły Podstawowej nr 158 w Zespole Szkolno-Przedszkolnym nr 6 w Łodzi

Natalia Kostecka: EDUKACJA WCZESNOSZKOLNA, MUZYKA,  ETYKA

Joanna Kałuziak: EDUKACJA WCZESNOSZKOLNA

Emil Lendzion: EDUKACJA WCZESNOSZKOLNA

Anna Olejnik: EDUKACJA WCZESNOSZKOLNA

Marzena Piliszko: EDUKACJA WCZESNOSZKOLNA

Paulina Olszówka: EDUKACJA WCZESNOSZKOLNA

Aneta Atemborska: BIOLOGIA,  CHEMIA, GEOGRAFIA

Jolanta Motylińska: NAUCZYCIEL WSPOMAGAJĄCY, BIBLIOTEKA

Arkadiusz Szpot: WYCHOWANIE FIZYCZNE

Agata Szymańska: PEDAGOG

Aleksandra Knapiuk, Maria Lis: JĘZYK  POLSKI

Teresa Majecka, Malwina Matusiak-Olejnicka: MATEMATYKA

Elżbieta Chudzik: HISTORIA, WDŻ, ETYKA

Anna Zabojść-Woźniak:  PEDAGOG SPECJALNY, TECHNIKA, BIBLIOTEKA

Klaudia Kwapisiewicz: NAUCZYCIEL WSPOMAGAJĄCY, PEDAGOG SPECJALNY

Tamara Strefnel: INFORMATYKA

Anna Tomaszewska, Wypchło-Gajewska Katarzyna, Michał Bocheński: JĘZYK ANGIELSKI

Konrad Malczyk: RELIGIA

Joanna Michalska: PLASTYKA, ŚWIETLICA

Agnieszka Sołtyszewska, Joanna Walczak: ŚWIETLICA