Kadra

Dyrektor Zespołu Szkolno-Przedszkolnego nr 6 w Łodzi

Grzegorz Nawrot

Wicedyrektor Zespołu Szkolno-Przedszkolnego nr 6 w Łodzi

Sabina Koślińska

 

 

Rada Pedagogiczna Szkoły Podstawowej nr 158 w Zespole Szkolno-Przedszkolnym nr 6 w Łodzi

Natalia Kostecka: EDUKACJA WCZESNOSZKOLNA, MUZYKA,  ETYKA

Paulina Rybińska: EDUKACJA WCZESNOSZKOLNA, REWALIDACJA

Joanna Kałuziak: EDUKACJA WCZESNOSZKOLNA

Karolina Milska: EDUKACJA WCZESNOSZKOLNA

Emil Lendzion: EDUKACJA WCZESNOSZKOLNA

Agnieszka Kulma: EDUKACJA WCZESNOSZKOLNA

Gabriela Jaworska: JĘZYK   POLSKI

Anna Dałek: MATEMATYKA

  Aneta Atemborska: BIOLOGIA,  CHEMIA

  Aneta Golińska: JĘZYK   ANGIELSKI

Jolanta Motylińska: BIBLIOTEKA

Arkadiusz Szpot: WYCHOWANIE FIZYCZNE, EDUKACJA DLA BEZPIECZEŃSTWA

Monika Rubaszewska-Kuna: HISTORIA, WIEDZA O SPOŁECZEŃSTWIE,

Agata Szymańska: PEDAGOG

Magdalena Motylińska: INFORMATYKA

  • Krzysztof Lewandowski: GEOGRAFIA
  • Maria Sosnowska: TECHNIKA
  • Michał Karbowiak: FIZYKA
  • Magdalena Motylińska: INFORMATYKA
  • Magdalena Kępa-Jakubiec: JĘZYK NIEMIECKI
  • Paulina Bednarska: JĘZYK ANGIELSKI
  • Konrad Malczyk: RELIGIA
  • Aneta Niewiarowska: PLASTYKA
  • Barbara Cierpisz: DORADZTWO ZAWODOWE
  • Paulina Bednarska, Marzena Piliszko: ŚWIETLICA