Kadra

Dyrektor Zespołu Szkolno-Przedszkolnego nr 6 w Łodzi

Grzegorz Nawrot

Wicedyrektor Zespołu Szkolno-Przedszkolnego nr 6 w Łodzi

Agnieszka Kulma

Sabina Koślińska

 

Rada Pedagogiczna Szkoły Podstawowej nr 158 w Zespole Szkolno-Przedszkolnym nr 6 w Łodzi

Natalia Kostecka: EDUKACJA WCZESNOSZKOLNA, MUZYKA,  ETYKA

Joanna Kałuziak: EDUKACJA WCZESNOSZKOLNA

Emil Lendzion: EDUKACJA WCZESNOSZKOLNA

Anna Olejnik: EDUKACJA WCZESNOSZKOLNA

Katarzyna Sulikowska: EDUKACJA WCZESNOSZKOLNA

Paulina Olszówka: EDUKACJA WCZESNOSZKOLNA

 

  Aneta Atemborska: BIOLOGIA,  CHEMIA

  Aneta Golińska: JĘZYK  ANGIELSKI

Jolanta Motylińska: BIBLIOTEKA

Arkadiusz Szpot: WYCHOWANIE FIZYCZNE

Agata Szymańska: PEDAGOG

Aleksandra Knapiuk, Maria Lis: JĘZYK   POLSKI
Teresa Majecka, Malwina Matusiak-Olejnicka: MATEMATYKA
Krzysztof Lewandowski: GEOGRAFIA
Elżbieta Chudzik: HISTORIA, WDŻ, ETYKA
Anna Zabojść-Woźniak:  PEDAGOG SPECJALNY, TECHNIKA
Tamara Strefnel: INFORMATYKA
Anna Tomaszewska: JĘZYK ANGIELSKI
Konrad Malczyk: RELIGIA
Joanna Michalska: PLASTYKA, ŚWIETLICA
Agnieszka Sołtyszewska, Marzena Piliszko: ŚWIETLICA