Ochrona danych osobowych

W związku z rozpoczęciem stosowania z dniem 25 maja 2018 r. Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływy takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE, informujemy, iż od dnia 25 maja 2018r. przysługują Państwu określone prawa związane z przetwarzaniem Państwa danych osobowych przez Zespół Szkolno – Przedszkolny nr 6 w Łodzi, z siedzibą pod adresem: Łódź, ul. Janosika 136 92-108 Łódź.

Zgodnie z art. 13 ust. 1 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. informuję, iż:

  • Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Zespół Szkolno – Przedszkolny nr 6 w Łodzi, z siedzibą pod adresem: Łódź, ul. Janosika 136 92-108 Łódź.
  • Administrator danych osobowych wyznaczył Inspektora Ochrony Danych nadzorującego prawidłowość przetwarzania danych osobowych

Inspektorem Ochrony Danych Osobowych jest Pani Paulina Miłoch, tel. +48 504 996 119, e-mail: iod.zsp6@cuwo.lodz.pl

 

 

Polityka bezpieczeństwa znajduje się w dokumentacji placówki.

 

Klauzula informacyjna dotycząca przetwarzania danych osobowych, dla których administratorem danych jest Dyrektor Zespołu Szkolno – Przedszkolnego nr 6 do której został zgłoszony kandydat do klasy pierwszej:

klauzula informacyjna rekrutacja ZGŁOSZENIE

 

Klauzula informacyjna dotycząca przetwarzania danych osobowych, dla których administratorem danych jest Dyrektor Zespołu Szkolno-Przedszkolnego nr 6, do którego został złożony wniosek o przyjęcie kandydata do pierwszej klasy:

Klauzula informacyjna rekrutacja WNIOSEK