Lekcje zawodoznawcze

18-05-2022

12 maja 2022 r. odbyły się w naszej szkole lekcje zawodoznawcze „Poznajemy świat zawodów’ dla uczniów klas 1-2, zaś 17 maja 2022 r.-dla uczniów klas 3-4.  

Zajęcia poprowadzili pani Ewa Koper i pan Marek Wilmowski z Łódzkiego Centrum Doskonalenia Nauczycieli i Kształcenia Praktycznego (Ośrodek Doradztwa Zawodowego).

Doradztwo edukacyjno-zawodowe prowadzone w szkole ma szczególne znaczenie w przygotowaniu uczniów do świadomego wyboru przyszłej szkoły i zawodu, w podejmowaniu samodzielnych i odpowiedzialnych decyzji. Systematyczne działania w zakresie orientacji i doradztwa zawodowego -już od przedszkola, poprzez szkołę podstawową i szkołę ponadpodstawową, przyczyniają się do rozumienia przez uczniów pojęcia „etos pracy” oraz ułatwiają skuteczne funkcjonowanie na rynku pracy w przyszłości. 

smart

smart

smart